L'ISBN de les publicacions electròniques

S'assigna un ISBN a les publicacions electròniques que continguin text (també poden contenir imatges i so), que es posin a disposició del públic i que no estiguin destinades a ser una publicació que s'hagi d'actualitzar periòdicament.

NO porten ISBN les publicacions electròniques següents:

- Publicacions sotmeses a actualitzacions freqüents i que ens permetin accedir als canvis de forma gairebé immediata

- Llocs web

-  Materials promocionals o publicitaris

-  Taulells d'anuncis

-  Correus electrònics i altra correspondència electrònica

-  Motors de cerca

-  Jocs

-  Documents personals (currículums o perfils personals)

-  Agendes i diaris

 

Especificacions

-  Quan un llibre electrònic està disponible en diferents formats de fitxer, cada format de fitxer que es publiqui i es vengui per separat ha de portar un ISBN diferent.

Els formats de fitxer de llibres electrònics acostumen a ser una combinació de format de fitxer base (EPUB, PDF, etc.) i un programa de gestió de drets digitals (DRM), com ara Adobe ACS4, o Apple Fairplay, entre d'altres.

-  Quan s'utilitza un DRM propietari que vincula una versió a una plataforma, a un aparell o un programa específics, s'ha de fer servir un ISBN diferent per a cadascuna de les versions.

-  Quan les publicacions digitals siguin subministrades per un venedor, que és l'únic proveïdor de llibres electrònics en un format propietari i que només poden comprar-se a través dels seus llocs web (per exemple Kindle d'Amazon i Apple Ibooks) i aquest venedor no requereixi ISBN, llavors no serà necessari assignar un ISBN a aquestes versions.

-  Si una biblioteca o una organització digitalitza un llibre i el posa a disposició del públic com un producte diferent de la versió original, se li ha d'assignar un nou codi ISBN, amb independència que cobri o no per l'accés a la versió digital.

-  Si una publicació està disponible en diferents tipologies de DRM, cada document serà únic i per tant haurà de portar un ISBN diferent.

-  Assignarem un ISBN diferent a cada publicació que estigui disponible per diferents sistemes operatius o llenguatges de programació. No assignarem un ISBN ni als sistemes operatius ni als sistemes de lectura.

 

Preguntes més freqüents per a editors i intermediaris

1. Si edito en dos o més formats de fitxer diferents (per exemple EPUB, PDF) he d'assignar números d'ISBN diferents?

Sí. Cada format d'una publicació electrònica que s'edita de forma separada ha de portar un ISBN diferent.

2. Quan ens trobem amb diverses versions d'un llibre electrònic que utilitzen el mateix format de fitxer (per exemple, EPUB) han de portar un ISBN diferent?

Quan les diverses versions utilitzen el mateix programari DRM (per exemple, Adobe ACS4) amb la mateixa configuració i són compatibles en dispositius o en programaris diferents, llavors s'ha d'utilitzar un únic número d'ISBN. No obstant això, si es fa servir el mateix programari DRM en les dos versions, però amb ajustaments diferents que siguin significatius (per exemple, que un permeti imprimir i l'altre no), llavors cada versió ha de tenir el seu ISBN.

3. Suposant el mateix contingut, quines són les característiques que distingeixen els productes de llibre electrònic i que determinen si han de portar números d'ISBN diferents?

Les característiques principals són si qualsevol dispositiu o programari és necessari per llegir el llibre electrònic i quina funcionalitat proporciona a l'usuari (copiar, imprimir, prestar, etc.). Això se sol definir per una combinació de format d'arxiu i el programari de gestió de restriccions digitals (DRM).

4. Hi ha una manera estàndard de descriure les formes i les característiques d'un producte DRM?

La norma internacional per representar i comunicar la informació del llibre en format electrònic és l'ONIX. L'última versió 3.0 ha millorat la informació respecte del maneig de mitjans digitals i proporciona informació per descriure detalladament la forma del producte i les limitacions d'ús del DRM. Tot i així encara que no s'utilitzi ONIX es poden utilitzar els codis estàndards per descriure la forma del producte i les seves limitacions d'ús.

Podeu trobar més informació sobre l'ONIX 3.0 a l'adreça següent: http://www.editeur.org/93/Release-3.0-Downloads/

5. Si enviem un fitxer mestre a un servei de conversió i no controlem les combinacions del format d'arxiu ni el DRM que aquest servei proporciona als minoristes, s'hauria d'assignar un ISBN a aquest fitxer mestre?

No, tret que també es posi a disposició del públic amb les mateixes característiques que l'arxiu principal (és a dir, format d'arxiu sense canvis i sense DRM aplicat). S'han d'assignar números d'ISBN per separat per cada versió generada pel servei (vegeu també la pregunta 6).

6. Si els meus llibres electrònics només els subministra un únic distribuïdor proveïdor de llibres electrònics, que és propietari d'un format que només es pot comprar a través del seu lloc web (per exemple, Amazon Kindle, Apple e-llibreria) i el distribuïdor no requereix els ISBN, hauria d'assignar ISBN a totes aquests versions?

No cal fer-ho, llevat que creieu que ha de ser útil o que penseu llistar els documents en una base de dades de tercers de llibres electrònics disponibles. No obstant això, atès que aquestes plataformes no solen ser compatibles, si assigneu els números ISBN assegureu-vos que són exclusius per cada versió per evitar problemes si les versions posteriors haguessin d'estar disponibles a través de tercers.

7. Si ofereixo un servei de conversió de llibres electrònics als editors, però ells no proporcionen ISBN diferents per cada versió que generen, què he de fer?

Si un editor no proporciona els números d'ISBN als intermediaris per a aquesta finalitat, llavors, com a últim recurs, els intermediaris podran assignar els seus ISBN. Les agències proporcionaran els prefixos ISBN als intermediaris amb aquesta finalitat. En aquest cas, els números d'ISBN i les metadades relacionades sempre s'han de tornar a proporcionar a l'editor i a l'agència nacional de l'ISBN.

Tingueu en compte que l'assignació de números d'ISBN no té cap incidència en els drets de propietat.

8. Els dispositius de lectura de llibres electrònics tenen diverses característiques com ara la mida de la lletra, text a veu, marcadors de colors, etc. Encara que el contingut, el format d'arxiu i els DRM siguin els mateixos, l'experiència de l'usuari varia en funció del dispositiu que utilitza. Com afecta això a l'assignació d'ISBN?

Si el contingut, el format d'arxiu, els DRM i els ajustaments no s'han modificat, llavors qualsevol variació que depèn del dispositiu o del programari utilitzat per llegir el llibre electrònic no té repercussions pel que fa a l'ISBN.

Tingueu en compte que quan ens trobem amb publicacions electròniques que es presenten per separat en blanc i negre, o en color, si es tracta d'edicions fetes per dispositius específics, això implica un canvi d'ISBN. Quan el color de les imatges depèn de les limitacions del dispositiu, això no implicaria un segon ISBN.

9. En cas que fem una segona edició que afegeixi al document original contingut addicional d'àudio, de vídeo o d'altres, hauria de portar un ISBN diferent de la versió estàndard del document?

Sí. El fet d'incloure un contingut extra al llibre electrònic fa que el producte final sigui totalment diferent de la versió original i, per tant, que sigui necessari que tingui un ISBN propi.

10. Els llibres electrònics enviats per aplicacions, com per exemple Iphone o Android, entre d'altres, han de portar ISBN?

Sí, sempre que disposin d'un contingut textual significatiu. Una aplicació de llibre electrònic és simplement una combinació de contingut textual i d'altres tipus de programaris. Si l'element del programari és diferent (per exemple, dirigit a diversos sistemes operatius), cada versió haurà de portar un ISBN.

Per a més informació vegeu la pregunta 6.

11. Vull publicar dos versions d'un llibre electrònic, una sense DRM i un una altra amb un DRM social que no imposa cap restricció als usuaris (per exemple, marques d'aigua). Necessito dos ISBN separats?

No cal assignar un ISBN diferent per cadascuna de les versions.

12. Com poden unir-se entre elles les diverses versions d'un llibre electrònic?

El ISTC (International Standard Text Code) és una nova norma ISO que identifica el contingut subjacent textual dels llibres i, per tant, és compartida per totes les manifestacions físiques i digitals que portin el mateix títol. L'assignació de l'ISTC facilitaria la vinculació de les diverses versions, i amb l'afegit d'un element filtrant, com per exemple la forma del producte, també es podria utilitzar per connectar totes les versions de llibres electrònics. Alguns sistemes utilitzen un identificador de treball intern, però això no es pot utilitzar en la cadena de subministrament.

Tingueu en compte que l'aplicació de l'ISTC també facilita l'herència de les metadades en l'àmbit de treball i pot estalviar-ne la reintroducció.

Trobareu més informació sobre l'ISTC a: http://www.istc-international.org/ .

13. Com puc identificar capítols individuals o parts d'un llibre que vull posar a disposició del públic per separat?

Si esteu fent capítols o parts d'un llibre que voleu posar a disposició del públic per separat a través d'una cadena de subministrament normal, i voleu que figurin a les bases de dades comercials com a publicacions individuals, els haureu de considerar com a publicacions individuals i els haureu d'assignar números d'ISBN per separat.