123. Més abreviacions (H-N)

(H) habitants (hab.), hotel (H), hora (h).

 

(I) ídem (íd.), import (imp.), impost (impt.), impremta (impr.), incomplet (inc. o incompl.), inferior (inf.), inicials (inic.), inspector/a (insp. o IP), institut (inst.), interès, interí/ina, interior (int.), italià (it.).

 

(J) junta directiva (j. dir.), junta de govern (j. de gov.), jurídic (jur.).

 

(L) llei (L), lletra [de canvi] (l o ll), llibre (ll.), llicenciat/ada (llic.).

 

(M) màxim/a (màx.), mercaderia, mercantil (merc.), minut (min), mossèn (Mn.).

 

(N) negatiu, negociat (neg.), nombre (nre.), nominal, nominatiu (nom.), nota de la traductora (n. de la t.), numerat, número (núm.).